Šikana - stalking

Šikana v jakékoliv podobě je velmi zlá a zničující. Jde jen o to v jaké intenzitě to zažijeme a zda-li se tomu začneme bránit.  Nikdo nemá právo druhého šikanovat a nikdo by neměl zažít pocit šikany či pocitu křivdy!

  • Jak může šikana či stalking negativně ovlivnit celý náš život?
  • Umíme zabránit šikaně kdykoliv, když ji vidíme?
  • Jak se vyrovnat s důsledky šikana - stalking ?